Aktualna strona czasopisma jest dostępna pod http://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf

Finanse i Prawo Finansowe

Journal of Finance and Financial Law

Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych a także ich uczestników, instytucji finansowych, i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, regionalną, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym. Zapraszamy do współpracy Autorów, którym są bliskie nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa,ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.

 

Redakcja czasopisma prowadzi stały nabór artykułów do publikacji.
Artykuły prosimy przesyłać na adres mailowy redakcji: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są recenzowane.
Preferowane są teksty w języku angielskim. 

Artykuły opublikowane w czasopiśmie Finanse i Prawo Finansowe są deponowane
w Repozytorium UŁ, BazEkon, Arianta, Google Scholar, RePEc, CEJSH, IC Journal Master List, PBN, BazHum, 
ERIH PLUS oraz POL-index

Redakcja prowadzi starania o indeksowanie czasopisma w bazie Index Copernicus, a w niedalekiej przyszłości także CEEOL.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
18 grudnia 2019 r. artykuł opublikowany w naszym Czasopiśmie uzyskuje 20 punktów.

Redakcja Czasopisma Finanse i Prawo Finansowe informuje, że z dniem 01.07.2020 r. została wprowadzona opłata za publikację artykułu, która wynosi 200 PLN.

Płatności prosimy dokonywać na nr konta UŁ: 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488
W tytule przelewu należy wpisać: JOFFL, Nazwisko i imię

Dostęp do publikacji jest bezpłatny. Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Dane wydawcy:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów
ul. Rewolucji 1905 r nr 39
90-214 Łódź

Korespondencję prosimy kierować z dopiskiem
„Finanse i Prawo Finansowe”

ISSN 2353-5601 – wersja elektroniczna
ISSN 2391-6478 – wersja drukowana

Czasopismo afiliowane i finansowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.