Kolegium Redakcyjne


Rada Naukowa

Femi Ayoola, Uniwersytet Ibadan
Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
Grzegorz Gołębiowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Ireneusz Jaźwiński, Uniwersytet Szczeciński
Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa
Elena Manas, Uniwersytet Alcala de Henares
Paulo Reis Mourao, Uniwersytet Minho
Witold Orłowski, Uniwersytet Łódzki
Ramona Rupeika-Apoga, Uniwersytet Łotwy
Wolfgang Scherf, Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen
Fátima Teresa Sol Murta, Uniwersytet Coimbra


Zespół Redakcyjny

Redaktor Naczelny:
Iwona Dorota Czechowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Zastępca Redaktora Naczelnego:

Dagmara Hajdys, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Redaktor Tematyczny: Finanse

Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Redaktor Tematyczny: Prawo Finansowe

Henryk Dzwonkowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego

Redaktor Języka Polskiego

Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Redaktor Języka Angielskiego

Mark Hrabi, Goverment Policy Advisor, Department for Transport, Great Britain
Przemysław Krakowian, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki

Redaktor Statystyczny

Wojciech Zatoń, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Redaktor ds. Organizacyjno-Prawnych

Aneta Tylman, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Sekretarz Redakcji

Magdalena Ślebocka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów 
Joanna Stawska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Sekretariat Redakcji

Magdalena Starosta, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Redaktor Techniczny

Monika Wolska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Stała współpraca:

Zagadnienia makroekonomiczne:
Andrzej Bogus, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Iwa Kuchciak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Magdalena Ślebocka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Aneta Tylman, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Tomasz Uryszek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Radosław Witczak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Wojciech Zatoń, UniwersytetŁódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Artur Zimny, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów
Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego 4Future, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny